Absolventi PhD. štúdia

2023

Ing. Kristína Šimoničová

2022

MUDr. Daniil Grinchii

Ing. Ľuboš Janotka

2021

Ing. Ivana Borovská

Ing. Tomáš Kyca

2020

Mgr. Martin Cagala

Ing. Szilvia Kontár

Mgr. Simona Kureková

2018

Mgr. Milan Hano

Mgr. Katarína Macková

Mgr. Lucia Moravčíková

2017

Mgr. Lucia Pavlíková

2015

Mgr. Tatiana Bubenčíková

 • Školiteľka: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. Andrea Faltinová

RNDr. Katarína Jašková

RNDr. Lucia Lichvárová

2014

Mgr. Jana Marková

Mgr. Lucia Messingerová

Mgr. Anton Mišák

Mgr. Martina Némethová

2013

Mgr. Radoslav Janíček

2012

Miroslav Karhánek

 • Školiteľka: Ing. Alexandra Záhradníková, DrSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

RNDr. Barbora Tencerová

2010

RNDr. Mária Karmažínová

2009

Mgr. Lenka Gibalová

 • Školiteľka: Ing. Zdena Sulová, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

RNDr. Barbora Sedláková

 • Školiteľka: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

Mgr. Mário Šereš

 • Školiteľka: Ing. Zdena Sulová, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

RNDr. Lucia Škvarková

 • Školiteľka: RNDr. Marta Novotová, CSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

RNDr. Anna Špániková

 • Školiteľ: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. Peter Štefánik

 • Školiteľka: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

Mgr. Zuzana Tomašková

 • Školiteľka: Mgr. Marta Gaburjaková, PhD.
 • Študijný odbor: Biofyzika

RNDr. Alexandra Záhradníková

 • Školiteľka: RNDr. Marta Novotová, CSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

2008

RNDr. Eva Polárková

 • Školiteľka: Ing. Alexandra Záhradníková, CSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

2007

Mgr. Viera Komínková

 • Školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

Mgr. Bohumila Tarabová

 • Školiteľka: RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

2006

Mgr. Martina Kurejová

 • Školiteľka: RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

Ing. Pavel Novák

 • Školiteľ: RNDr. Ivan Záhradník, CSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

2005

Mgr. M. Bertová

 • Školiteľ: Ing. Albert Breier, DrSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. R. Fiala

 • Školiteľka: Ing. Zdena Sulová, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. Z. Kubalová

 • Školiteľka: Ing. Alexandra Záhradníková, CSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

Mgr. L. Kubovčáková

 • Školiteľka: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

Mgr. I. Kupsáková

 • Školiteľ: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. G. Minárik

 • Školiteľ: RNDr. Ľudevít Kadási, DrSc.
 • Študijný odbor: Molekulárna biológia

2004

A. Mojžišová

 • Školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

2003

Mgr. Miroslav Dura

 • Školiteľka: RNDr. Alexandra Záhradníková, CSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

Mgr. Jana Gaburjáková

 • Školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

Mgr. Michaela Pavlovičová

 • Školiteľka: RNDr. Marta Novotová, CSc.
 • Študijný odbor: Biofyzika

1999

Mgr. Marta Gaburjáková

 • Školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • Téma dizertačnej práce: Modulácia funkčných vlastností intracelulárnych vápnikových kanálov
 • Študijný odbor: Biofyzika