Významné ocenenia

2023

Dremencov Eliyahu

Ocenenie SAV pre autorov špičkových publikácií

Šimoničová Kristína

Ocenenie SAV pre autorov špičkových publikácií

Cena dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností a mimoriadne výsledky v oblasti výskumu počas doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Tomko Matúš

Diplom za najlepšiu vedeckú prezetáciu v kategórii mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na konferencii 44. Dni lekárskej biofyziky

2021

Borovská Ivana

Súťaž doktorandov SAV – Cena za 1. miesto v rámci 2. oddelenia SAV za vedecké výsledky dosiahnuté počas doktorandského štúdia

2020

Lacinová Ľubica

Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

2019

Borovská Ivana

Udelený cestovný grant na účasť na sympóziu “Horizons in Molecular Biology” v Göttingene

Grinchii Daniil

Cestovný grant na účasť na kongrese ECNP v Kodani

Lacinová Ľubica

Medaila SAV za podporu vedy

2017

Breier Albert

Medaila SAV za podporu vedy

Cagalinec Michal

Ocenenie autorov špičkových publikácií

Cena za publikáciu: CAGALINEC, Michal – LIIV, Mailis – HODUROVA, Zuzana – HICKEY, Miriam Ann – VAARMANN, Annika – MANDEL, Merle – ZEB, Akbar – CHOUBEY, Vinay KUUM, Malle – SAFIULINA, Dzhamilja – VASAR, Eero – VEKSLER, Vladimir – KAASIK, Allen. Role of mitochondrial dynamics in neuronal development: Mechanism for Wolfram syndrome. In Plos Biology, 2016, vol. 14, p. e1002511. (8.668 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1545-7885.

Sulová Zdena

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

2016

Gaburjáková Marta

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo (III. miesto) v kategórii prírodné a lekárske vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas na dielo:Marx S.O., Gaburjakova J., Gaburjakova M., Henrikson Ch., Ondriaš K., Marks A.R.: Coupled gating between cardiac calcium release channels (ryanodine receptors), Circulation Research, 2001.

Lapínová Lucia

Ocenenie za úspešnú prezentáciu v súťaži “EBSA student competition” na medzinárodnej konferencii “4th European Joint Theorethical/Experimental Meeting on Membranes”,september 7-9, Bratislava

Zahradníková, ml. Alexandra

Award in recognition of outstanding scientific work.

2015

Breier Albert

Ocenenie od Bentham Science Publishers za najcitovanejšiu prácu: Breier, A. a kol.: New Insight into P-Glycoprotein as a Drug Target. In Anti-cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2013, vol.13, no. 1., p. 159-170

Gaburjáková Marta

Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť

Grman Marián

Ocenenie za úspešnú prezentáciu na Súťaži mladých vedcov, Drobnicov memoriál

Kádaši Ľudevít

Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 udelené v roku 2015. Ocenenie za dielo Ľ. Kádaši, J. Radvánszky: Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku, Vyd. 1. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. 655 s. ISBN 978-80-224-1363-3, v kategórii biologické a lekárske vedy

Macková Katarína

Education Committee Travel Awards to attend the Biophysical Society’s 60th Annual Meeting in Los Angeles, California, February 27-March 2, 2016

Príspevok Literárneho fondu na cestu do zahraničia

Messingerová Lucia

1. miesto v súťaži mladých vedcov Drobnicov memoriál – laureátka ceny Ľudovíta Drobnicu

Ondáčová (rod. Jašková) Katarína

Štipendium Národného štipendijného programu SR získané na zahraničný pracovný pobyt v laboratóriu prof. Ian Forsythe a Dr. Vincenza Marra na Lekárskej fakulte Univerzity v Leicestery, Veľká Británia

Zahradník Ivan

Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť

Zahradníková Alexandra

Cena SAV za vedecko – výskumnú činnosť

2014

Hoťka Matej

Ocenenie za najlepšiu prezentáciu – Best Oral Presentation – 6th International Young Biomedical Engineers and Researchers Conference, Bratislava

Jašková Katarína

Motivačné štipendium od dekana Prírodovedeckej fakulty UK za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov

Ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu na XXIV. Českej a Slovenskej biochemickej konferenciii v Bratislave

Kubíčková Jana

Čestné uznanie SSBMB za najlepšiu prezentáciu študentov doktorandského štúdia v rámci 16. ročníka slovenskej Študentskej vedeckej konferencie

Lichvárová Lucia

1. miesto v súťaži doktorandov v odbore Fyziológia a všeobecná biológia

2. miesto na VI. Interaktívnej konferencii mladých vedcov 2014

Štipendium Národného štipendijného programu na výskumný pobyt na Lekárskej fakulte Univerzity v Tartu v Estónsku

Štipendium „European Social Fund Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa“

Marková Jana

Štipendium „Training School on Gasotransmitters Biology and Chemistry“, Italy, 27-30 March 2014

Nichtová Zuzana

Ocenenie za najlepšiu prezentáciu – Young Investigators Award – 11th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research, Smolenice

Radvánszky Ján

Cena odbornej spoločnosti lekárskej genetiky za najlepšiu publikáciu za rok 2013 v kategórii mladých vedeckých pracovníkov

Tomášová Lenka

Certificate of Travel Award – Third International Conference on H2S Biology and Medicine, 4-6. June, 2014, Kyoto, Japan

Zahradníková Alexandra

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča