Spolupráca

 • CEITEC Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
  Oblasť spolupráce: Využitie nanotechnológií vo výskume onkoochorení
 • Faculty of Medicine, Justus Liebig University, Giessen, Nemecko
  Oblasť spolupráce: Výpočtové modelovanie v neurovede
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  Oblasť spolupráce:
   Biochémia, pedagogická činnosť
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  Oblasť spolupráce:
   Detekcia potenciálnych biomarkerov rakoviny pomocou elektrochemických a QCM aptasenzorov
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
  Oblasť spolupráce:
   Dizajn a vývoj prietokového modulu pre QCM analýzy
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Oblasť spolupráce:
   Biomedicínska fyzika, pedagogická činnosť
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Oblasť spolupráce:
   Výpočtové modelovanie v neurovede
 • Farmaceutická fakulta UK
  Oblasť spolupráce:
   Farmakológia, pedagogická činnosť
 • Fyzikálny ústav AV, Česká republika
  Oblasť spolupráce: Využitie diamantových podkladov v biosenzorových aplikáciach
 • Chemický ústav SAV, v. v. i.
  Oblasť spolupráce: Spoločný projekt
 • Institute of Biophysics, National Research Council,Palermo, Taliansko
  Oblasť spolupráce:
   Výpočtové modelovanie v neurovede
 • Lekárska fakulta UK
  Oblasť spolupráce:
   Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni a vývoj biosenzora pre detekciu chronickej a akútnej leukémie
 • Prírodovedecká fakulta UK
  Oblasť spolupráce:
   Molekulárna biológia, fyziológia živočíchov, fyzikálna a teoretická chémia, pedagogická činnosť