Journal publications

Publications in the year 2024

The data are taken from the on-line database of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences. Further information can be found in News.

Select publication year for the list:
  • GRINCHII, Daniil** – JANÁKOVÁ CSATLÓSOVÁ, Kristína* – VIÑAS NOGUERA, Mireia – DEKHTIARENKO, RomanPALIOKHA, RuslanLACINOVÁ, ĽubicaDREMENCOV, Eliyahu – DUBOVICKÝ, Michal. Effects of pre-gestational exposure to the stressors and perinatal bupropion administration on the firing activity of serotonergic neurons and anxiety-like behavior in rats. In Behavioural Brain Research, 2024, vol. 459, art. no. 114796. ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2023.114796 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADCA