Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295572
Bíliková, Katarína RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
k.bilikova@savba.sk
Blechová, Alena
odborná pracovníčka ETÚ
alena.blechova@savba.sk +421232295508
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Borovská, Ivana Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
ivana.sevcikova@savba.sk
Breier, Albert prof. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
albert.breier@savba.sk
Cagala, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martin.cagala@savba.sk 02/ 32295573
Domšicová, Michaela Ing.
doktorandka
michaela.domsicova@savba.sk +421232295554
Dremencov, Eliyahu MMedSc , DrSc
vedúci vedecký pracovník
eliyahu.dremencov@savba.sk 091503 3639, 02/ 32295535
Dubiel, Lucia Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.hoppanova@savba.sk +421232295554
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gajdošíková, Gizela
technická pracovníčka – laborantka
gizela.gajdosikova@savba.sk 02/ 32295520
Grinchii, Daniil MUDr., PhD.
vedecký pracovník
daniil.grinchii@savba.sk +421232295555
Hambalko, Jaroslav Ing., PhD.
vedecký pracovník
jaroslav.hambalko@savba.sk
Husieva, Valeriia Ing.
doktorandka
valeriia.husieva@savba.sk
Idunková, Alžbeta Ing.
doktorandka
umfgidun@savba.sk
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Janotka, Ľuboš Ing., PhD.
vedecký pracovník
lubos.janotka@savba.sk 02/ 32295573
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295539
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Klimešová, Zuzana PhDr.
ekonomická pracovníčka
zuzana.klimesova@savba.sk 02/ 32295507
Kocúrová, Emília
technická pracovníčka – laborantka
emilia.kocurova@savba.sk 02/ 32295581
Kočibálová, Zuzana Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.kocibalova@savba.sk
Komínková, Viera Mgr., PhD.
redakcia General Physiology and Biophysics
viera.kominkova@savba.sk 02/ 32295530
Kontár, Szilvia Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
szilvia.kontar@savba.sk 02/ 32295573
Korčeková, Jana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
jana.korcekova@savba.sk
Královičová, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.kralovicova@savba.sk
Krejčíová, Eva RNDr.
redakcia General Physiology and Biophysics
gpb@savba.sk 02/ 32295531
Krištof Kraková, Tatiana Ing.
výskumná pracovníčka
t.krakova@savba.sk +421911826018
Kšiňanová, Martina RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
martina.ksinanova@savba.sk
Kureková, Simona Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
simona.kurekova@savba.sk 02/ 32295554
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Macejová, Katarína
Odborná pracovníčka ETÚ
katarina.macejova@savba.sk +421232295500
Máleková, Ľubica
technická pracovníčka – laborantka
lubica.malekova@savba.sk 02/ 32295520
Mannová, Stanislava
technická pracovníčka – laborantka
stanislava.plskova@savba.sk 02/ 32295573
Marková, Lucia
ekonomická pracovníčka
lucia.markova@savba.sk +421232295508
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.ondacova@savba.sk 02/ 32295551
Özbaşak, Hande Mgr.
doktorandka
hande.celik@savba.sk
Paliokha, Ruslan MUDr.
doktorand
ruslan.paliokha@savba.sk
Palkovičová, Monika Ing.
výskumná pracovníčka
monika.palkovicova@savba.sk
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Pelegrinová, Lívia Ing.
doktorandka
umfglipe@savba.sk
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
alexandra.poturnayova@savba.sk 02/32295556
Sulová, Zdena Ing., DrSc.
Vedúca organizačnej zložky, Štatutárny zástupca riaditeľa
zdena.sulova@savba.sk 02/ 32295510
Šereš, Mário Mgr., PhD.
vedúci oddelenia
mario.seres@savba.sk 02/ 32295574
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Šimoničová, Kristína Ing., PhD.
vedecký pracovník
kristina.simonicova@savba.sk 02/ 32295573
Švanda, Anton Bc.
vedúci ETÚ
anton.svanda@savba.sk 02/ 32295503
Tomančeková, Mária
ekonomická pracovníčka – personalistka
maria.tomancekova@savba.sk 02/ 32295504
Tomko, Matúš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
matus.tomko@savba.sk 02/ 32295560
Vondrášková, Katarína Mgr.
výskumná pracovníčka
katarina.vondraskova@savba.sk
Weiss, Norbert dr., PhD.
vedecký pracovník
norbert.weiss@savba.sk 02/ 32295539
Yoldi Vergara, Alberto , MSc.
doktorand
umfgyolv@savba.sk
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570