O oddelení

Oddelenie biochémie a cytochémie (OBC) skúma rozvoj viacliekovej rezistencie leukemických buniek a možnosti, ako tento proces ovplyvňovať. Najčastejšou príčinou viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia transportných proteínov z génovej rodiny ABC membránových transportérov. Tieto integrálne proteíny plazmatickej membrány živočíšnych buniek majú schopnosť odstraňovať cytotoxické látky z vnútrobunkového priestoru a tak ich dokážu chrániť bunky pred toxickým stresom vplyvom prostredia. V nádorových bunkách sa množstvo ABC transportérov pod vplyvom liečby niekedy nadmerne zvyšuje, čo spôsobuje zníženie účinnosti protinádorových liečiv a bráni úspešnej chemoterapii. Poznanie regulačných procesov umožní zlepšiť farmakoterapiu niektorých nádorových ochorení a tým aj ekonomiku ich liečby.