O oddelení

Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie (OBE) skúma iónové kanály transportujúce vápnik v neurónoch a v srdci. V neurónoch analyzujeme reguláciu neuronálnej excitability farmakami, používanými pri liečbe psychiatrických ochorení ako napr. depresia, a zmeny excitability neurónov spôsobené negatívnymi vonkajšími vplyvmi ako napr. zápalové ochorenie, alebo pozitívnymi vplyvmi, ako fyzická aktivita. Cieľom je zistiť ich vzťah, napr. nahraditeľnosť liečiv pozitívnymi vplyvmi, alebo možnosť potlačenia negatívnych vplyvov liekmi. Ďalej pracovníci oddelenia zisťujú, ako cielené zmeny štruktúry vápnikových kanálov ovplyvňujú ich funkciu, a ako funkčné vlastnosti kanálov odrážajú ich štruktúru, so zámerom pochopiť mechanizmy regulácie aktivity iónových kanálov a jej ovplyvnenie farmakologickými látkami.