Semináre/Prednášky

Aktuálne informácie o spoločných seminároch CBv nájdete na stránke Centra Biovied SAV.
Minulé semináre / prednášky
16. 5. 2019
Dňa 7.6.2019 o 13:00 hod bude spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať náš hosť prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Oddelenie genetiky, Prírodovedecká fakulta, UK) s názvom: ‘Evolution in the jungle: From leafcutter ant colonies to chromosomal ends’.
20. 2. 2019
Dňa 8.3.2019 o 13:00 hod bude spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať náš hosť PharmDr. Tereza Goliaš, PhD. (Virologický ústav SAV) s názvom: ‚Regulation of pyruvate dehydrogenase kinase 1 activity in the control of glycolytic metabolism in hypoxic tumors‘. Seminár sa uskutoční v seminárnej miestnosti ÚBGŽ.
20. 12. 2018
Dňa 18.1.2019 o 13:00 hod bude spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať náš hosť Dr. Simon Hippenmayer (the Institute of Science and Technology, Austria) s názvom: ‚Mechanisms Generating Cell-Type Diversity in Cerebral Cortex‘. Miesto prednášky bude ešte upresnené neskôr. Krátke CV nájdete na odkaze, viď: CV Hippenmeyer.
29. 11. 2018
Dňa 14.12.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať náš hosť Mgr. Ladislav Bačiak, PhD. (FCHPT, STU) s názvom: „In vivo Magnetic Resonance. Feasibility of local MR workspace in biomedical research„.
22. 11. 2018
Dňa 30.11.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať náš hosť MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. (Neuroimunologický ústav SAV), ktorý pracuje na výskume Alzheimerovej choroby.
6. 9. 2018
Dňa 21.9.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať doktorand Daniil Grinchii, MD. (ÚMFG) s názvom: „The effect of the repeated exposure to the predator scent stress on the excitability of serotonin (5-HT) neurons in rats„.
19. 6. 2018
Dňa 22.6.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ) s názvom: „Sterol uptake in yeast„.
9. 6. 2018
Dňa 15.6.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Mgr. Mária Balážová, PhD. (ÚBGŽ) s názvom: „Phosphatidylglycerol – just a minor phospholipid?„.
29. 5. 2018
Dňa 1.6.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Mgr. Jana Gaburjáková, PhD. (ÚMFG) s názvom: „The cardiac ryanodine receptor in designing advanced heart failure therapy„.
23. 5. 2018
Dňa 25.5.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG) s názvom: „Zmeny v expresii povrchových proteínov plazmatickej membrány leukemických buniek po indukcii ABCB1 transportéra: Dopady na diagnostiku a terapiu„.
23. 4. 2018
Dňa 27.4.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať RNDr. Boris Bilčík, PhD. (ÚBGŽ) s názvom: „Avian chorioallantoic membrane as an alternative in vivo model„.
11. 4. 2018
Dňa 13.4.2018 o 14:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD. (ÚMFG) s názvom: „Role of prenatal immune challenge in pathophysiology of depression: a study in an animal model„.
12. 3. 2018
Dňa 16.3.2018 o 13:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Ing. Jana Jankovičová, PhD. (ÚBGŽ) s názvom: „Tetraspaníny v reprodukcii cicavcov„.
26. 2. 2018
Dňa 2.3.2018 o 14:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Mgr. Ľubica Niederová, PhD. (ÚBGŽ) s názvom: „Neural plasticity in songbirds„.
12. 2. 2018
Dňa 16.2.2018 o 14:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. (ÚMFG) s názvom: „Functional profile of the cardiac ryanodine receptor (RYR2)„.
22. 1. 2018
Dňa 26.1.2018 o 14:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať RNDr. Michal Cagalinec, PhD. (ÚMFG) s názvom: „Wolframin 1, mitochondria and the heart„.
8. 1. 2018
Dňa 12.1.2018 o 10:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať RNDr. Peter Griač, CSc. (ÚBGŽ) s názvom: „Biosynthesis of cardiolipin in the yeast Schizosaccharomyces pombe.„.
8. 12. 2017
Dňa 13.12.2017 o 14:00 hod v prednáškovej sále Virologického ústavu BMC SAV sa bude konať 38. prednáška z cyklu Biomedicínske semináre SAV. Prednášať bude prof. Dr. Alexander Moskvin (Department of Theoretical and Mathematical Physics, Ural Federal University, Ekaterinburg) na tému „Electron-conformational model for RyR channels„.
21. 11. 2017
Dňa 24.11.2017 o 10:00 hod bude v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (ÚBGŽ) s názvom: „In vitro model fibrotickej jazvy a neuronálna excitabilita„.
2. 11. 2017
Dňa 10.11.2017 o 13:00 hod v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV sa bude konať ústavný seminár. Prednášku bude mať náš hosť Dr. Christophe Lemaire (Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire, Inserm UMR-S 1180, LabEx LERMIT, Faculté de Pharmacie, IFR IPSIT, Université Paris Sud) s názvom: „Sirtuin 1, a potential new therapeutic target to protect the heart from ER stress„.
15. 10. 2017
Dňa 20.10.2017 o 10:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať RNDr. Ľubor Košťál, CSc. (ÚBGŽ) s názvom: „Poultry behaviour and welfare„.
9. 10. 2017
Dňa 13.10.2017 o 10:00 hod bude v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV spoločný seminár CBv. Prednášku bude mať Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD. (ÚBGŽ) s názvom: „Identification and characterization of novel genes involved in meiotic chromosome segregation„.
1. 7. 2017
Dňa 25.7.2017 o 10:00 hod v prednáškovej sále ÚBGŽ CBv SAV sa bude konať ústavný seminár. Prednášku bude mať Assoc. Prof. Yuan-Hao (Howard) Hsu (Tunghai University, Taiwan) s názvom: „Phosphatidylglycerol Shapes Mitochondria During Inflammation„.
20. 6. 2017
Dňa 30.6.2017 o 9:00 hod v prednáškovej sále ÚMFG CBv SAV na 1.poschodí sa bude konať školenie pod názvom: „Princípy rovnakého zaobchádzania na pracovisku. Prevencia diskriminácie a prejavov šikany.“ Školenie je povinné pre všetkých pracovníkov ÚMFG.
27. 1. 2017
Dňa 2.2.2017 o 13:30 hod v v prednáškovej sále Virologického ústavu BMC SAV sa bude konať seminár doktorandov SciMet. Prednášať bude Ing. Matej Hoťka, PhD. (Medical University of Vienna) s prednáškou „The role of mitochondria in the epileptogenesis“ a doktorand RNDr. Jaroslav Hollý (VÚ BMC SAV), ktorá bude rozprávať o o štúdiu chrípky prostredníctvom biočipov vo svojej prednáške s názvom „Príprava a využitie biočipov“ .
20. 1. 2017
Dňa 26.1.2017 o 14:00 hod v v prednáškovej sále Virologického ústavu BMC SAV sa bude konať seminár doktorandov SciMet. Prednášať bude prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. (LF UK Bratislava) s prednáškou „Autoimunitné procesy a choroby, ktoré vyvolávajú“ a doktorandka RNDr. Martina Zdurienčíková (ÚEO BMC SAV), ktorá bude rozprávať o využití prístroja NanoSight NS500.
28. 11. 2016
Dňa 5.12.2016 (pondelok) o 9:00 hod v zasadačke OVSB ÚMFG SAV na 2.poschodí sa bude konať seminár oddelenia. Prednášať bude naša kolegyňa RNDr. Alexandra Zahradníková, PhD., ktorá nám porozpráva o novinkách a dianí v molekulárno-biologickom laboratóriu nášho oddelenia.
24. 11. 2016
Dňa 28.11.2016 (pondelok) o 13:00 hod v zasadacej miestnosti ÚEFT SAV č. 2.98 blok 1C Pavilónu lekárskych vied sa bude konať špeciálna prednáška zahraničného hosťa ÚEFT SAV Prof. Yoel Rodríguez, PhD. (Natural Sciences Department Hostos Community College of The City University of New York). Témou jeho prednášky je Structure-guided design of selective small molecule inhibitors for the first bromodomain of BRD4. (viac…)
23. 11. 2016
Dňa 2.12.2016 (piatok) o 13:30 hod v prednáškovej sále VÚ sa bude konať doktorandský seminár SciMed. Prednášať bude Ing. Matej Hoťka, PhD. a RNDr. Jaroslav Hollý. (viac…)
7. 11. 2016
Dňa 11.11.2016 (piatok) o 13:30 hod v prednáškovej sále VÚ sa bude konať doktorandský seminár SciMed. Prednášať bude Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH a Mgr. Eszter Bogi, PhD.. (viac…)
29. 9. 2016
Dňa 10.10.2016 (pondelok) o 9:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať ústavný seminár. Prednášať bude náš kolega doc. Ing. Albert Breier, DrSc., ktorý nám predstaví najnovšie výsledky Oddelenia transportných proteínov: P-glykoproteín – membránový transportér spôsobujúci viacliekovú rezistenciu nádorových tkanív. (viac…)
26. 9. 2016
Dňa 20.10.2016 (štvrtok) o 10:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať seminár zahraničného hosťa Prof. V.E. Tseilikman, D.Sc. z Ruskej Federácie, ktorého pozval Dr. E. Dremencov: New perspectives in PTSD research. (viac…)
22. 8. 2016
Dňa 21.09.2016 (streda) o 10:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať seminár zahraničného hosťa Dr. Carlos Cordeiro z Holandska, ktorého pozval Dr. E. Dremencov: Electrochemical Biosensors for in vivo Biomonitoring. (viac…)
22. 8. 2016
Dňa 13.09.2016 (utorok) o 9:15 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať 2. seminár Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky ÚMFG: Mgr. Gaburjáková Jana PhD.: Väzba luminálneho Ca2+ na srdcový ryanodínový receptor.
25. 7. 2016
Dňa 01.08.2016 (pondelok) o 9:15 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať 1. seminár Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky ÚMFG: RNDr. Lucia Lapínová: GRINA, interakčný partner CaV2.2 vápnikového kanála.
7. 6. 2016
Dňa 13.06.2016 (pondelok) o 9:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať seminár Dr. E. Dremencova: Neurological mechanisms underlying antidepressant and anxioloytic effect of physical exercise. (viac…)
19. 4. 2016
Dňa 28.04.2016 (štvrtok) o 10:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1. poschodí (miestnosť č. 2.56, blok B) sa bude konať seminár Dr. M. Cagalinca: Mitochondria-endoplasmic reticulum functional interplay in Wolfram Syndrome: emerging role for heart and brain protection. (viac…)
15. 4. 2016
Pozývame Vás na zaujímavú prednášku dr. Daniely Panákovej z Max Delbrück Centre for Molecular Medicine, Berlin na tému „Development of the functional cardiac syncytium„, ktorá sa koná budúci pondelok 18.4.2016 o 14:00 hod. v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV. Prednášajúca je úspešná slovenská vedecká pracovníčka (informácie v prílohe), ktorá sa uchytila vo svete a robí špičkovú vedu. Téma je prekrývajúca pre biologické vedy, určite Vás nesklame (viac…)