Ponuky práce

Riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka do Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky.
Kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa v biologicko-lekárskych vedách. Postdoktorandská prax na zahraničnom pracovisku. Skúsenosti s výskumom subcelulárnych mechanizmov. Aktívna znalosť anglického jazyka. Schopnosť samostatne písať vedecké publikácie.
K žiadosti o prijatie priložte životopis a kópiu VŠ a PhD. diplomu.
Materiály posielajte na adresu: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, do 20.10.2016
Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2016
Ing. Zdena Sulová, DrSc.