K objavu mechanizmu, ktorý by mohol umožniť obnovu poškodeného myokardu, prispela aj Marta Novotová

Vo februári tohto roka prestížny časopis Nature Communication publikoval článok o objave mechanizmu, ktorý u cicavcov, teda aj u človeka, obmedzuje rast srdca po narodení.

Tento mechanizmus je potrebný pre zastavenie množenia srdcových svalových buniek, aby sa srdce rozvíjalo proporčne k rozvoju organizmu. V dospelosti však tento regulačný proces bráni regenerácii srdcových svalových buniek, a teda aj obnove srdcového svalu napríklad po infarkte. Poznanie molekulovej a štruktúrnej podstaty regulácie rastu srdca je potrebné pre vývoj nových liečebných postupov v kardiológii.

K objavu mechanizmu, ktorý by mohol umožniť obnovu poškodeného myokardu, prispela aj RNDr. Marta Novotová, CSc., vedecká pracovníčka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV ako členka medzinárodného tímu expertov z Kanady, Portugalska, Francúzska a Slovenska, vedeného Dr. Sigolene M. Meilhac z Institute Pasteur v Paríži. Jej príspevok, ako expertky na štruktúru srdcových svalových buniek, spočíval v získaní originálnych údajov pomocou elektrónovej mikroskopie, ktorými doplnila nálezy získané v spolupracujúcich laboratóriách metódami molekulárnej biológie a genetiky. Vedúca autorka štúdie Dr. Meilhac pozvala Dr. Novotovú do riešiteľského tímu na základe odporúčania dlhoročných spolupracovníkov Dr. Novotovej zo Chatenay Malabry, Francúzsko s ktorými riešila viaceré projekty medzinárodnej spolupráce.

DSCN1830x