Krajší verejný priestor na OVSB

Naše chodby teraz zdobia vybrané obrazy zo stále sa rozrastajúcej kolekcie diel Marty a Martina. Zhodli sme sa, že sú nám blízke, pretože sú krásne ako mikrokozmos buniek, ktorý spoznávame. Základom boli čierno-biele obrazy nasnímané pomocou digitálnej kamery a elektrónového mikroskopu. Do mikroskopu boli vložené ultratenké rezy odkrojené z milimetrovej kocky plastifikovanej vzorky tkaniva. Ich „hrubka“ bola len 50 až 80 nanometrov, teda 10 000 krát tenšia ako najjemnejšie prosciutto. Obrazy boli nasnímané pri niekoľko 10 000 násobnom zväčšení, takže 1 mikrometer v bunke dosiahol až 100 milimetrov na jej obraze. Výsledné diela vznikli transformáciou predlohy o tisícoch odtieňoch šede do farebného priestoru bez zmeny proporcií len na základe imaginácie autorov podporenej modernou počítačovou grafikou.

DSCN1830x
DSCN1831x
DSCN1835x
DSCN1866x