Dni vedeckej spolupráce Centra biovied SAV 2018

V dňoch 28. – 29. novembra 2018 sa v Centre Harmónia v Modre pri príležitosti vstúpenia ÚFHZ do centra uskutočnilo podujatie Dni vedeckej spolupráce Centra biovied SAV 2018. Cieľom stretnutia bolo nadviazať alebo zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi pracovníkmi ÚMFG, ÚBGŽ a ÚFHZ. V príjemnej atmosfére sme sa snažili vytvoriť priestor pre možnosť sa lepšie vzájomne spoznať.
Vo vedeckej časti sa prezentovali prednášky jednotlivých oddelení ústavov. Ďalšie informácie boli doplnené vo voľnej posterovej sekcii. S cieľom podporenia vzájomnej komunikácie a tímového ducha sa zúčastnení pracovníci ústavov venovali aj tímbildingovým aktivitám.

stret CBV