Mladí šachisti na exkurzii ústavmi SAV

508

V dňoch 1.8.-12.8.2019 sa v bratislavskej Inchebe uskutočnili Majstrovstvá Európy mládeže v šachu vo veku od 8 do 18 rokov.

Pri tejto príležitosti sa šiesti mladí šachisti z Liptova a Oravy zúčastnili exkurzie na ústavoch SAV v areáli SAV.

Ako prvé  navštívili šachisti pracoviská Oddelenia biofyziky a elektrofyziológie na ÚMFG. Katarína Macková im na úvod porozprávala niečo o práci vedcov, ako sa vytvára vedecký projekt, a čo je preňho potrebné. Eliyahu Dremencov im pomocou videoukážky ukázal metodiku in vivo elektrofyziológie. Laboratóriom planárnych monovrstiev ich previedla Jana Gaburjaková, ktorá im zároveň niečo povedala o funkcii ryanodínových receptorov v srdci a chorobách súvisiacich s ich poškodením.

Mladí študenti boli neskôr ešte na Ústave polymérov SAV, kde sa niečo dozvedeli o kompozitných polyméroch a Elektrotechnickom ústave SAV, kde mali možnosť vidieť prácu na elektrónovom mikroskope.

Obrazový materiál: dina.odess