Nanoskopia v SAV

V týchto dňoch sa uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii. Workshop sme zorganizovali v Pavilóne lekárskych vied na pôde Centra biovied SAV, ktoré v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV získalo v rámci projektu štruktúrnych fondov EÚ (Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení, ITMS: 26230120006) super-rozlišujúci mikroskop LEICA STED 3X. Zariadenie umožňuje zobrazovanie buniek a tkanív s priestorovým rozlíšením od 40 nanometrov a časovým rozlíšením od 200 mikrosekúnd. Táto supermoderná technológia fluorescenčnej mikroskopie otvorila nové pozorovacie okno umožňujúce pozorovať štruktúru, pohyb, tvorbu a interakciu proteínov a organel vo vnútri živých buniek. Workshop organizačne zabezpečila firma Pragolab s.r.o., ktorá pozvala aplikačného experta (Daniel Smeets, Leica-microsystems) a vedeckých pracovníkov-špecialistov zo Slovenska (D. Chorvát, V. Huntošová, A. Zahradníková). Workshop, zaštítený Československou mikroskopickou spoločnosťou, bol otvorený úvodnými prednáškami expertov, ktoré objasnili technológiu STED a dokumentovali možnosti laserovej nanoskopie od základného výskumu k aplikáciám v modernej medicíne. Ťažisko workshopu však bolo v 10 aplikačných sekciách po 90 minút venovaných jednotlivým účastníkom. Vedeckí pracovníci osobne diskutovali s expertmi svoje aplikačné zámery a študovali vlastné vzorky, pripravené na základe odporúčaní expertov s asistenciou pracovníkov Oddelenia pre výskum svalových buniek ÚMFG CBv SAV. Celkovo sa workshopu zúčastnilo 70 záujemcov – vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov – z 15 vedeckých organizácii z Košíc, Martina, Bratislavy a Brna.

A. Zahradníková, M. Kopecký, I. Zahradník.

DSCN1830x
DSCN1830x
DSCN1830x