Elektrónová mikroskopia

Transmisný elektrónový mikroskop umožňuje sledovanie morfologických zmien v bunkách tkanivových kultúr, ako aj na rezoch tkaniva. EDS analyzér je možné využiť na sledovanie zastúpenia jednotlivých prvkov na rezoch z tkanív alebo v bunkách tkanivových kultúr. Laboratórium je umiestnené v pavilóne Materiálového výskumu, Dúbravská cesta 9.

Kontakt: Mgr. Martin Cagala, PhD.

Vybudované s podporou projektu: ITMS 26240120031.