Zobrazovacie techniky

Typhoon 9210 (Amersham) – skenovacie variabilné vizualizačné zariadenie schopné vytvárať digitálne obrázky radioaktívne, fluoerescenčne a chemiluminiscenčne značených vzoriek. Disponuje modrým a zeleným laserom.

Accuri C6 (BD) – je jednoduchý digitálny prietokový cytometer vybavený modrým (488 nm) a červeným (640 nm) laserom, dva detektory pre meranie rozptylu svetla (FSC a SSC) a štyri fluorescenčné detektory.

Imager 600 (Amersham) – citlivý zobrazovací prístroj s vysokým rozlíšením na detekciu chemiluminiscencie a fluorescencie. Využíva sa na detekciu DNA a RNA v géloch po horizontálnej elektroforéze a na detekciu proteínov v gély, alebo na membráne po Western blote. Umožňuje simultánne zobrazenie chemiluminiscenčne značených vzoriek a markera molekulových hmotností. Je vybavený zdrojmi svetla a filtrami pre trans-ilumináciu UV svetlom a bielym svetlom, ako aj epi-ilumináciu červeným, zeleným a modrým svetlom pre multifluorescenčnú detekciu.

Epoch 2 Microplate Spectrophotometer (Bio-tek) –platničkový spektrofotometer je určený na UV -Vis merania v 6-384 jamkových mikroplatničkách, kyvetách a nízkoobjemových vzorkách. Jeho súčasťou je plne funkčný Gen5 softvér. Je schopný detekcie od 200nm-999nm v 1 nm inkrementoch pre merania využívajúce jednu, dve resp. viacero vlnových dĺžok, ako v normálnom, tak aj kinetickom móde. Prístroj disponuje unikátnou kontrolou, ktorá bráni kondenzácii na povrchoch platničiek počas merania. Pre jednoduchý prenos dát je prístroj je vybavený WiFi, Bluetooth a USB vstupom.

CF440 Image Station (Kodak) – dokumentačná kamera s chladeným CCD čipom, s kombinovaným 6-násobným zväčšením zachytávajúcim 12 bitové obrázky. Maximálne rozlíšenie je 58 mikrónov na pixel. Zariadenie poskytuje tri štandardné formy iluminácie.

Kontakt: Mgr. Mário Šereš, PhD.

Vybudované s podporou projektov: BITCET, ITMS 26240120031 a ITMS 26230120006