OBE počas Týždňa vedy a techniky 2018

pecat_TVT_2018

Počas Týždňa vedy a techniky prebiehajúceho v čase 5. – 11. novembra 2018 zorganizovalo Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie seminár Staň sa s nami na moment vedcom/vedkyňou.

Študenti z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili semináru, ktorého cieľom bol priblížiť bežný život vedca.

V prvej časti študentom Katarína Macková vo všeobecnosti predstavila, čomu sa venuje vedec počas svojho pracovného života, ako napríklad príprave publikácii, grantov, rôznych povolení, ale aj samotných experimentom a analýze dát. V druhej časti sa so študentami snažili tieto vedomosti uplatniť a naznačiť a vytvoriť experimentálnu hypotézu, a akým spôsobom sa získavajú experimentálne výsledky na jej riešenie. Na príklade patofyziologických mechanizmov na bunkovej úrovni depresie tak jednotlivé tímy prezentovali, ako by vedeli metodicky priespieť k získaniu odpovedí.

V poslednej časti, boli pripravené pre študentom ukážky jednotlivých laboratórií. Tím In-vivo elektrofyziológie (Eli Dremencov a Daniil Grinchii) malo pripravenú video prezentáciu postupov používaných na meranie; Tím Patch-clamp (Boba Jurkovičová Tarabová) ukázal elektrofyziologické metódy merania prúdov na bunkách. Tím Imunocytochémie a konfokálnej mikroskopie (Katarína Macková & Simona Kureková) diskutoval o možnostiach farbenia buniek a tkanív imunoznačením, ale venoval sa aj princípom a práci s konfokálnym mikroskopom. Tím BLM (Jana Gaburjáková a Marta Gaburjáková) predviedol prácu s lipidovými dvojvrstvami, ale aj elektrofyzilogické merania na jednom izolovanom kanáli inkorporovanom v umelej membráne. Ako bonus, si tím Redakcie GPB  (Viera Komínková a Eva Krejčíová) pripravil ukážky redakčnej a editorskej práce vo vedeckom časopise.