Základné info

Sulová, Zdena Ing., DrSc.

Riaditeľka
Tel.: 02/ 32295510