Základné info

Sulová, Zdena Ing., DrSc.

Vedúca organizačnej zložky
Tel.: 02/ 32295510