Faktúry

Od roku 2017 sú faktúry uverejňované na stránkach cbv.sav.sk.

201120122013201420152016
januárPDFPDFPDFPDFPDFPDF
februárPDF PDF PDFPDFPDFPDFPDFPDF
marecPDF PDF PDF PDF PDF PDFPDFPDFPDFPDF
aprílPDFPDFPDFPDFPDFPDF
májPDFPDFPDFPDF
júnPDFPDFPDFPDF
júlPDFPDFPDFPDFPDF
augustPDFPDFPDFPDFPDF
septemberPDFPDFPDFPDFPDF
októberPDFPDFPDFPDFPDF
novemberPDFPDFPDFPDF
decemberPDFPDFPDFPDF