… v televízii a v rozhlase

V tejto časti sa nachádzajú vyjadrenia o našej práci a našom výskume v rozhlase a televízii.

27. 11. 2014
TV Markíza – Hlavné správy „Sporná chemikália“
Redaktor správ s doc. Ing. Albertom Breierom, DrSc.
22. 11. 2014
TV JOJ – Hlavné správy
Redaktor novín s doc. Ing. Albertom Breierom, DrSc.
29. 3. 2014
TV JOJ – Hlavné správy: „Sliepka alebo vajce a osteoporóza“
Redaktor novín s doc. Ing. Albertom Breierom, DrSc.
1. 12. 2010
RTVS, STV2 – Spektrum vedy: „Zacielené na nádorovú bunku“
Redaktor Spektra vedy s doc. Ing. Albertom Breierom, DrSc. a Ing. Zdenou Sulovou, CSc.
30. 11. 2010
RTVS, Rádio Devín – Solárium:„Rozhovor o Molekulárnej fyziológii a genetike“
Redaktorka Slov. Rozhlasu Ludmila Jančigová s doc. Ing. Albertom Breierom, DrSc.
27. 6. 2010
TV JOJ – Televízne noviny: „Elixír mladosti“
Redaktor Anton Adamčík s doc. Ing. Albertom Breierom, DrSc.