ITMS 26240220071

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

Organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Zdena Sulová
Doba trvania: 2011-2015
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Koordinátor: Ján Turňa (Univerzita Komenského)

Partneri projektu:

 • Univerzita Komenského v Bratislave (hlavný partner)
  • Prírodovedecká fakulta UK
  • Farmaceutická fakulta UK
  • Lekárska fakulta UK
 • Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
 • Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
 • Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
 • Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
 • Molekulárno-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
 • GENETON s.r.o
 • BioScience Slovakia, s.r.o 
 • Glaston, s.r.o.

Cieľ:

Vytvorenie kompetenčného centra pre aplikovaný výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny, reintegrácia vedeckých pracovníkov – ide o zriadenie a vedecké riadenie/vedeckú prevádzku špičkového spoločného výskumného centra, v rámci ktorého dochádza k interakcii medzi akademickou sférou a podnikateľským sektorom v oblasti molekulárnej medicíny a k riadeniu a ochrane práv vzniknutého duševného vlastníctva a transferu technológií.