ITMS 26240220087

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava

Organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Oľga Križanová
Doba trvania: 2013-2015
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Partneri projektu:

  • Slovenská akadémia vied (hlavný partner)
  • Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
  • Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
  • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
  • Ústav merania Slovenskej akadémie vied
  • Univerzita Komenského v Bratislave (LFUK, FaFUK, PriFUK)
  • Ekonomická univerzita v Bratislave