Technici

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Kocúrová, Emília
technická pracovníčka – laborantka
emilia.kocurova@savba.sk 02/ 32295536
Máleková, Ľubica
požiarna technička, laborantka
lubica.malekova@savba.sk 02/ 32295520