Poslanie

Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie skúma iónové kanály transportujúce vápnik v neurónoch a v srdci. V neurónoch analyzujeme reguláciu neuronálnej excitability farmakami, používanými pri liečbe psychiatrických ochorení ako napr. depresia, a zmeny excitability neurónov spôsobené negatívnymi vonkajšími vplyvmi ako napr. zápalové ochorenie, alebo pozitívnymi vplyvmi, ako fyzická aktivita. Cieľom je zistiť ich vzťah, napr. nahraditeľnosť liečiv pozitívnymi vplyvmi, alebo možnosť potlačenia negatívnych vplyvov liekmi. Ďalej pracovníci oddelenia zisťujú, ako cielené zmeny štruktúry napäťovo závislých vápnikových kanálov ovplyvňujú ich funkciu, so zámerom pochopiť mechanizmy regulácie aktivity iónových kanálov a jej ovplyvnenie farmakologickými látkami. Okrem toho sa pracovníci oddelenia zameriavajú aj na implementovanie doteraz známych poznatkov o vzťahu medzi funkciou a štruktúrou proteínov v kombinácii s bioinformatickou analýzou na lokalizáciu regulačných domén srdcových vápnikových kanálov aj bez poznania ich detailnej 3D-štruktúry.