Vedeckí pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Dremencov, Eliyahu MMedSc., DrSc..
vedúci vedecký pracovník
eliyahu.dremencov@savba.sk 0915 033 639
02/32295535
Dubiel, Lucia Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.hoppanova@savba.sk +421232295554
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Grinchii, Daniil MUDr., PhD.
vedecký pracovník
daniil.grinchii@savba.sk +421232295555
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295539
Kureková, Simona Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
simona.kurekova@savba.sk 02/ 32295554
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.
samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
lubica.lacinova@savba.sk 02/ 3229 5532
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.ondacova@savba.sk 02/ 32295551
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
alexandra.poturnayova@savba.sk 02/ 32295556
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Tomko, Matúš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
matus.tomko@savba.sk
Weiss, Norbert dr., PhD.
vedecký pracovník
norbert.weiss@savba.sk