VVCE-0064-07

Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám
Vedúci projektu: Ivan Hapal (ÚBGŽ SAV)
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DRSc.
Koordinujúca organizácia: Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Anotácia: Projekt VVCE Biomembrány je zameraný na vybudovanie siete slovenských vedeckovýskumných pracovísk, ktoré vynikajú v niektorej oblasti výskumu membrán. lntegrujúcim prvkom v koncepcii centra je štúdium biologických membrán ako dynamického systému a ich funkcii esenciálnych pre existenciu buniek a organizmov. Aktivity VVCE budú zamerané na podporu spolupráce členských pracovísk pri štúdiu úlohy membrán v etiológii kardiovaskulárnych a infekčných ochorení, neurologických porúch a diabetu, ako aj v niektorých biotechnológiach (príprava transgénnych zvierat, produkcia biopalív, konštrukcia biosenzorov).  Významným prvkom v činnosti centra bude zdieľanie špeciálnych metód a prístrojov dostupných na riešiteľských pracoviskách. Činnosť VVCE vytvorí základ pre vytváranie spoločných vedeckých programov a pre zapojenie slovenských pracovísk do medzinárodných projektov. Veľmi dôležitým cieľom centra bude skvalitnenie prípravy doktorandov a post doktorandov na vedeckú pracú v oblasti výskumu membrán. VVCE by malo pre túto cieľovú skupinu zabezpečiť lepšie sociálne a profesionálne podmienky, čím sa zvýši atraktívnosť slovenského membranologického výskumu pre nastupujúcu vedeckú generáciu. Vzhľadom k významným funkciám membrán v záväzných ochoreniach a v mnohých biotechnologických procesoch bude VVCE Biomembrány slúžiť ako informačné a metodologické centrum otvorené aj pre iné pracoviská biomedicínskeho, poľnohospodárskeho a biotechnologického výskumu.
Trvanie projektu: júl 2008 – jún 2011
Publikácie: Kolektív autorov: Barančík M, Breier A , Kopáček J, Križanová O, Lacinová Ľ , Lehotský J, Novák P, Ondriaš K, Pavlovičová M, Valent I, Sulová Z , Štolc S, Zahradníková A (2010): Biomembrány. Editor Ľubica Lacinová. Vydal PETRUS, Bratislava, SR 2010. Počet strán 286. ISBN 978-80-89233-46-5. Publikácia získala Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii Biologické a lekárske vedy za rok 2010.
Karmazinova M , Beyl S, Stary-Weinzinger A, Suwattanasophon C, Klugbauer N, Hering S and Lacinová L (2010): Cysteines in the loop between IS5 and the pore helix of Ca(V)3.1 are essential for channel gating. Pflugers Arch 460:1015-1028.
Karmažínová M and Lacinová L (2010): Removal of the outermost arginine in IVS4 segment of the Ca(V)3.1 channel affects amplitude but not voltage dependence of gating current. Gen Physiol Biophys 29:419-423.
Caro A, Tarabova B , Rojo-Ruiz J and Lacinova L (2011): Nimodipine inhibits AP firing in cultured hippocampal neurons predominantly due to block of voltage-dependent potassium channels. Gen Physiol Biophys 30:S44-S53.
Karmažínová M , Baumgart J P, Perez-Reyes E and Lacinová L (2011): The voltage dependence of gating currents of the neuronal Ca(v)3.3 channel is determined by the gating brake in the I-II loop. Pflugers Arch 461:461-468.
Lichvárová L, Jašková K and Lacinová L (2012): NGF-induced neurite outgrowth in PC12 cells is independent of calcium entry through L-type calcium channels. Gen Physiol Biophys 31:473-478.