VEGA 2/0024/15

Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
Koordinujúca organizácia: Centrum biovied SAV – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Bratislava
Anotácia: Je známe, že stres matky počas tehotenstva zvyšuje u detí riziko ochorení ako sú depresia, schizofrénia alebo autizmus. Jedným z najbežnejších stresorov, ktorým môžu byť tehotné ženy vystavené, je akútne infekčné ochorenie. O jeho priamom vplyve na funkciu mozgu potomstva je len málo informácií. V rámci tohto projektu použijeme model stresu spôsobeného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov. Imunitnú reakciu vyvoláme podávaním bakteriálneho endotoxínu lipopolysacharidu (LPS). Porovnáme neuronálnu excitabilitu mláďat, ktorých matkám bol počas gravidity podávaný LPS, a kontrolných mláďat. Neuronálnu excitabilitu vyhodnotíme v hipokampe, keďže práve zmeny hipokampálnej excitability sa spájajú s depresiou, schizofréniou alebo autizmom. Ďalej porovnáme starostlivosť samíc, ktorým bol počas gravidity podávaný LPS a samíc s normálnym priebehom gravidity o mláďatá. Výsledky prispejú k porozumeniu mechanizmu vzniku duševných porúch spôsobených stresom prekonaným matkou počas gravidity.
Ciele: 1. Zistiť, aké zmeny v starostlivosti samíc potkana o mláďatá vyvolá prekonanie stresu spôsobeného imunitnou reakciou počas gravidity

2. Zistiť, aké zmeny v hipokampálnej excitabilite mláďat potkana vyvolá, ak ich matka prekoná počas gravidity stres spôsobený imunitnou reakciou; pričom sa sústredíme na zmeny existujúce bezprostredne po narodení a zmeny vo veku jeden mesiac

3. Určiť, ktoré napäťovo závislé iónové kanály sa podieľajú na identifikovaných zmenách excitability hipokampálnych neurónov

Kľúčové slová: lipopolysacharid (LPS), prenatálny stres, infekcia, hippokampus, primárna neuronálna kultúra, neurovývoj, depresia, schizofrénia, autizmus
Trvanie projektu: január 2015 – december 2017
Publikácie: Pavlovicova M, Lacinova L, Dremencov E (2015): Cellular and molecular mechanisms underlying the treatment of depression: focusing on hippocampal G-protein-coupled receptors and voltage-dependent calcium channels. Gen Physiol Biophys 34:353-366.
Dremencov E (2016): The role of interactions between brain neurotransmitters in pathophysiology and treatment of affective disorders. Human Sport Medicine 16:18-29.
Dremencov E, Csatlósová K, Durišová B, Lapínová L, Lacinová L , Ježová D (2017): Effect of physical exercise and acute escitalopram on the excitability of brain monoamine neurons: in vivo electrophysiological study in rats. Int J Neuropsychopharmacol 20:585-592.
Dremencov E, Lacinova L , Flik G, Folgering JH, Cremers TI, Westerink BH (2017):Purinergic regulation of brain catecholamine neurotransmission: In vivo electrophysiology and microdialysis study in rats. Gen Physiol Biophys 6:431-441.
Moravčíková L, Csatlósová K, Ďurišová B, Ondáčová K, Pavlovičová M, Lacinová Ľ, Dremencov E (2018):Role of serotonin-2A receptors in pathophysiology and treatment of depression. V 5-HT2A Receptors in the Central Nervous System,Guiard B.P. a Giovanni G. Di. (Eds.), Springer International Publishing, str. 205-230, ISBN: 978-3-319-70474-6