VEGA 2/0044/13

Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov
Vedúca projektu: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DRSc.
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava
Anotácia: Napäťovo závislé vápnikové kanály sa aktivujú, deaktivujú a inaktivujú v dôsledku zmeny transmembránového napätia. Tento proces, nazývaný vrátkovanie, zabezpečuje presnú reguláciu vstupu vápnika do bunky a tým aj riadenie množstva vnútrobunkových procesov. Presný mechanizmus prenosu informácie – teda zmeny transmembránového napätia – na proces vrátkovania – teda zmeny funkčného stavu kanála – nie je známy. Sústredíme sa na prvé dva kroky aktivácie napäťovo závislých kanálov, teda na aktiváciu jednotlivých napäťových senzorov a ich interakciu s vodivým pórom kanála. Našim experimentálnym objektom budú CaV3 kanály, čiže kanály tzv. T-typu. Pokúsime sa vysvetliť podstatu nízkeho napäťového prahu ich aktivácie.
Trvanie projektu: január 2013 – december 2015
Publikácie: Pavlovičová M, Karmažínová M, Huláková S and Lacinová Ľ (2014): Bisphenol A differently inhibits CaV3.1, CaV3.2 and CaV3.3 calcium channels. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 387:153–163.
Karmažínová M, Jašková K, Griač P, Perez-Reyes E, Lacinová Ľ (2015): Contrasting the roles of the I-II loop gating brake in CaV3.1 and CaV3.3 calcium channels. Pflugers Arch 467:2519-2527.
Tomasova L, Pavlovicova M, Malekova L, Misak A, Kristek F, Grman M, Cacanyiova S, Tomasek M, Tomaskova Z, Perry A, Wood ME, Lacinova L, Ondrias K, Whiteman M (2015): Effects of AP39, a novel triphenylphosphonium derivatised anethole dithiolethione hydrogen sulfide donor, on rat haemodynamic parameters and chloride and calcium Cav3 and RyR2 channels. Nitric Oxide 46:131-144.
Weiss N, Lacinova L (2016): T-type channels: release a brake, engage a gear. Channels 10:78-80.
Ondacova K, Karmazinova M, Lazniewska J, Weiss N, Lacinova L (2016): Modulation of Cav3.2 T-type calcium channel permeability by asparagine-linked glycosylation. Channels 10:175-184.