… vo vedeckých časopisoch

V tejto časti sa nachádzajú reakcie na naše publikácie, ako napríklad úvodníky vydavateľa, komentáre, referáty o našich článkoch a odporúčania F1000.

image Článok kolektívu E. Dremencova: Dremencov E, Csatlósová K, Durišová B, Lapínová L, Lacinová L , Ježová D (2017): Effect of physical exercise and acute escitalopram on the excitability of brain monoamine neurons: in vivo electrophysiological study in rats. Int J Neuropsychopharmacol 20:585-592 bol vybratý ako „Editor`s choice“ z daného čísla. (viac…)
link Dulhunty AF, Beard NA, Hanna AD (2012): Regulation and dysregulation of cardiac ryanodine receptor (RyR2) open probability during diastole in health and disease. J Gen Physiol 140:87-92.
Komentár k Tencerová B, Zahradníková A, Gaburjáková J, Gaburjáková M (2012). J Gen Physiol 140:93–108.